کدام والدین این را نمی‌دانند: کالا‌ها باید شسته شوند، غذا آماده شود، یک تماس مهم بسیار وقت است که عقب مانده است – و طفل شما با صدای بالا می‌گوید: „همراه من بازی کن!“
تعداد زیادی از والدین احساس می‌کنند که بین وظایف روزانه و علاقه به بازی با طفل‌شان بند مانده اند. اطفال جدایی بین وظایف و تفریحات را که معمولا به دنیای کلان‌سالان تعلق دارند، نمی‌دانند. برای آنها همه چیز می‌تواند هیجان انگیز و بخشی از یک بازی باشد–، منظم نمودن/بازی «پازل»، انداختن در گودال آب، آشپزی، منظم کردن میز، نظافت کردن و بسیاری از فعالیت‌های خانگی دیگر. بازی و یادگیری، مثل دو طرف یک سکه برای اطفال هستند.

بازی یک ضرورت اساسی اطفال است و به اندازه خواب، غذا خوردن و نوشیدن برای رشد اطفال بسیار مهم است. در بازی اطفال توانایی‌های روحی، ذهنی و جسمانی خود را انکشاف می‌دهند و این برای هر طفل صدق می‌کند. بازی صحی است و بهترین تشویق برای طفل شما می‌باشد. چون در بازی، اطفال در پی مفکوره های هستند، که در حال حاضر برای پیشرفت خود به آن ضرورت دارند. در بازی، اطفال با جهان آشنا می‌شوند، مهارت‌های اجتماعی را انکشاف می‌دهند، می‌دانند که کارکرد چیزهای مختلف چی‌قسم است، چرا به آنها ضرورت دارد و چی معنایی دارند.

در بازی، طفل، طفل خود را می‌شناسد و تجربه می‌کند، او غرور و اعتماد به نفس را انکشاف داده و محدودیت‌ها را درک می‌کند. در بازی، طفل توانایی‌ها، مهارت‌ها و دانش اساسی را در عرصه های مختلف رشد انکشاف می‌دهد، تمرین می‌کند و ادغام می‌کند.

تفاوتی ندارد که طفل شما چند ساله است: همیشه وقت تعیین کنید تا با طفل خود بازی کنید و در بازی طفل‌تان اشتراک کنید. اشخاص متفاوت هستند هر یک روش بخصوص خود را در مورد جواب به ضروریات بازی طفل خود دارند. بعضی از والدین خوش دارند بازی کنند، بعضی کمتر، بسیاری از والدین وقت کمی دارند. اما به هر حال، آنها مجبور نیستند بطور مداوم پروگرام‌ها یا مفکوره‌های بازی آماده برای طفل خود داشته باشند. طفل شما پر از مفکوره‌‌های مختص به خودش است. در مفکوره‌‌های بازی طفل خود مشارکت کنید. کارگردانی را به طفل خود بسپارید و صرف یک بازیکن یا یک هم‌تیم خوب باشید. و: کم، بیشتر اوقات به معنای زیاد است! طفل شما خوش دارد شما کوتاه با او بازی کنید، اما توجه شما به چیزهای دیگر معطوف نباشد، بطوری که انگار که نیمی از توجه شما به بازی کردن با او است.

از بازی مشترک، شما و طفل‌تان مستفید می‌شوید. در بازی مشترک، این چانس را دارید که با هم چیزی را تجربه کنید، به تبادل نظر بپردازید و هیجان و شادی را به اشتراک بگذارید.